Bab 181 Wanita Galak

by Dio Zheng 10:30,Jul 29,2020
Setengah bulan kemudian, Sumirna Fang, penatua aliran Emei, akan datang ke kota Xichuan.

Tahun ini Sumirna Fang berusia 33 tahun, dia adalah senior termuda dari aliran Emei sejak berdirinya aliran tersebut, dan dia juga sangat cantik, kecantikannya membuat Nia Yu seorang wanita cantik iri.

Dua tahun yang lalu, dia terjebak di tingkat ini setelah dia menembus tingkatan kelahiran tahap akhir.

Jadi kali ini ketika dia turun gunung, Nia Yu ingin memberinya hadiah.

Hal...

Unduh App untuk lanjut membaca

Daftar Isi

834